Speltherapie

Op dit moment kan speltherapie praktijk Kinderspel geen nieuwe trajecten starten

Therapie voor kinderen
Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen tussen 3-12 jaar.

Spelen is voor een kind een prettige en natuurlijke manier om zich te uiten. Een kind vindt het vaak moeilijk om te praten over angsten, verdriet, zorgen, blijdschap of boze gevoelens. In het spel kan een kind laten zien hoe het zich voelt en wat hij of zij nodig heeft.

Spelen in het bijzijn van de speltherapeut geeft een kind de gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten en ervaringen te verwerken. Ook kan een kind oefenen met allerlei vormen van (nieuw) gedrag.

Klik hier voor informatie voor kinderen.

Speltherapeut
De speltherapeut verplaatst zich tijdens het spelen in het kind, volgt het kind, ondersteunt het, speelt mee en geeft woorden aan wat het kind in het spel laat zien. Ze verstaat de beeldtaal van het kind.

De speltherapeut accepteert en respecteert wat het kind denkt, doet en zegt binnen speltherapie. Het kind krijgt steeds meer grip op zichzelf en de wereld om hem heen.

Klik hier voor informatie over de speltherapeut.

Ouders
In de oudergesprekken vertaalt de speltherapeut de thematiek die het kind in de spelkamer laat zien naar ouders. Er kan advies gegeven worden over hoe ouders het kind thuis mogelijk ook kunnen helpen en ondersteunen. Daarnaast zijn ouders een belangrijke bron van informatie voor de speltherapeut en het therapeutisch proces. Ouders kennen hun kind het allerbeste.

Klik hier voor tarieven en eventuele vergoedingen. 

Heeft u een vraag?