Tarief

Op dit moment kan speltherapie praktijk Kinderspel geen nieuwe trajecten starten.

Het tarief van speltherapiepraktijk Kinderspel is €85,- per uur.

Dit tarief geldt voor:

  • Intake gesprekken
  • Observatie- en therapiesessies (3 kwartier + kwartier voorbereiden en uitwerken)
  • Oberservaties/gesprekken op school of bij de verwijzende instelling
  • Oudergesprekken
  • Verslaglegging (in overleg)

Tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

Klik hier voor meer informatie over de werkwijze van Kinderspel.

Betalingsvoorwaarden

  • Facturen worden per speltherapie sessie via mail verstuurd.
  • Betalingen dienen uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de factuur overgemaakt te zijn onder vermelding van het factuur- en relatienummer.
  • Bij niet tijdige betaling kunnen rente en administratiekosten (10% van het factuurbedrag) in rekening worden gebracht.
  • Indien een gemaakte afspraak niet nagekomen kan worden, wordt u verzocht dit minimaal 24 uur van te voren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 75% van de sessiekosten in rekening gebracht.

Vergoedingen

Via de aanvullende ziektekostenverzekering kunt u vaak de therapiekosten gedeeltelijk vergoed krijgen. De zorg valt onder vaktherapie, alternatieve behandeling of alternatieve zorg. Een telefoontje naar uw zorgverzekeraar geeft vaak het snelste duidelijkheid. Noem daarbij de registraties van Kinderspel bij NFG, RBCZ en FVB. U kunt ook even kijken op de website van zorgwijzer.

Vaktherapie vanuit de Jeugdwet met een PGB

Speltherapie kan, indien de zwaarte van de hulpvraag daaraan voldoet, soms vergoedt worden middels een Persoons Gebonden Budget (PGB) vanuit de Jeugdwet. Soms is het nodig om hiervoor een verwijsbrief van een erkende verwijzer te hebben zoals een huisarts of de jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin. U kunt vervolgens een beschikking aanvragen voor vaktherapie (hier valt speltherapie onder) bij de gemeente waar uw kind woont. Het aanvragen van een PGB verloopt in elke gemeente anders.

Klik hieronder op de naam van uw gemeente voor meer informatie over het aanvragen van een Persoonsgebonden Budget:

Heeft u een vraag?