Verwijzers

Helaas is er op dit moment geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen bij de praktijk. Zodra er wel weer ruimte is zal dat op de website komen te staan.

Werkt u met kinderen? En vraagt u zich af of speltherapie een geschikte behandelvorm kan zijn? Kinderspel denkt graag met u mee.

Scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang
Kinderspel werkt graag samen met leerkrachten, pedagogisch medewerkers, intern begeleiders, schoolmaatschappelijk werkers en andere professionals. Een observatie van het kind in de klas of groep kan onderdeel uitmaken van het speltherapie traject. Dit gaat altijd in overleg met ouders.

Neem contact op