Werkwijze

Op dit moment kan speltherapie praktijk Kinderspel geen nieuwe trajecten starten

De werkwijze van speltherapiepraktijk Kinderspel

Intakegesprek
Een behandeltraject start met een intake gesprek. In dit gesprek vraagt de speltherapeut u naar het levensverhaal van uw kind en naar de zorgen en/of problemen die er zijn. De speltherapeut bespreekt samen met u of speltherapie een goede weg kan zijn om met de zorgen en/of problemen aan de slag te gaan. Dit gesprek kan plaatsvinden bij u thuis of op een locatie die we samen uit kiezen.

Drie observatiesessies
De volgende stap is dat uw kind drie keer komt spelen met de speltherapeut. Dit is de observatie periode. Hierbij kijkt de speltherapeut of uw kind het prettig vindt om te komen spelen, of uw kind een therapeutische relatie aan kan gaan met de speltherapeut en of uw kind tot spelen komt.

Behandeltraject
Na drie observatie sessies is er een oudergesprek om te bespreken of en hoe een behandeltraject gestart wordt. De meeste kinderen hebben tussen de 10 en 20 sessies nodig om weer op eigen kracht verder te kunnen. Hierover houdt de speltherapeut contact met u. Er vinden tijdens het behandeltraject een aantal oudergesprekken plaats.

Heeft u een vraag?